Program partnerski

Wszystkie firmy z  szeroko pojętej branży poligraficznej zapraszamy do współpracy z naszą drukarnią. Oferujemy 20% zniżki wszystkie wydruki cyfrowe.
Zniżka jest bezterminowa i nie wymaga osiągnięcia żadnych obrotów  jedynym warunkiem jest przygotowanie arkusza do druku zgodnego z naszymi wytycznymi. Pomocne w tym będą szablony dostępne na stronie z konkretnymi produktami.

Jak zacząć współpracę

Aby zacząć współprace prześlij dokumenty potwierdzające rodzaj prowadzonej działalności.
Dokumenty możesz przesłać poczta lub e-mailem (skan lub PDF)

  • Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • Decyzję o nadaniu numeru NIP
  • Decyzję nadania numeru REGON

W ciągu 24 godzin otrzymasz potwierdzenie o dołączeniu do naszego programu partnerskiego.