Przygotowanie plików do druku

Formaty plików które akceptujemy

PDF

Jest to preferowany przez nas format plików.

Wszystkie teksty zamień na krzywe (wyjątkiem są prace przygotowane do personalizacji)

mapy bitowe (np. zdjęcia) użyte w projekcie muszą być w formacie TIFF lub EPS w skali 1:1, rozdzielczość to minimum 300 dpi, kolorystyka CMYK

Projekt przygotuj w systemie kolorystycznym CMYK. Wszystkie kolory specjalne (Pantone, RGB) zamień na CMYK

W przypadku projektów składających się z kilku stron, każda strona projektu musi być umieszczona na osobnej stronie

EPS

Jest to uniwersalny format poscriptowy. Przyjmujemy pliki zapisane maksymalnie do wersji 8.

Wszystkie teksty zamień na krzywe (wyjątkiem są prace przygotowane do personalizacji)

Papy bitowe (np. zdjęcia) użyte w projekcie muszą być w formacie TIFF lub EPS w skali 1:1, rozdzielczoć to minimum 300 dpi, kolorystyka CMYK

Projekt przygotuj w systemie kolorystycznym CMYK. Wszystkie kolory specjalne (Pantone. RGB) zamień na CMYK

W pracach wielostronicowych każda strona musi być umieszczona w osobnym pliku

JPG

Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Jeżeli w projekcie występują drobne elementy takie jak teksty, cienkie linie to zalecamy przygotowanie projektu w rozdzielczości 600 dpi. Uzyskamy dzięki temu lepszą jakość odwzorowania drobnych elementów.

Projekt musi być przygotowany w systemie kolorystycznym CMYK

Podczas zapisu projektu do tego formatu ustaw maksymalną jakość i najmniejszą kompresję

TIF

Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Jeżeli w projekcie występują drobne elementy takie jak teksty, cienkie linie to zalecamy przygotowanie projektu w rozdzielczości 600 dpi.

Projekt musi być przygotowany w systemie kolorystycznym CMYK w trybie 8-bitów/kanał.

Projekt przygotowany w formacie TIFF nie może zawierać dodatkowych warstw, kanałów alfa czy kolorów spotowych. Przed wysłaniem takiego projektu sprawdź czy nie zawiera on takich elementów i usuń je jeśli występują.

CDR

Nie przyjmujemy projektów w formacie CDR. Nie odpowiadamy za błędy powstałe po wydrukowaniu z plików PDF które zostały wygenerowane z Corela. Aby uniknąć rozczarowań przed wysłaniem do druku zapisz projekt do formatu TIF lub JPG (CMYK, 600 dpi).

Kolory

Drukujemy dwustronnie, w pełnym kolorze, CMYK/CMYK, dzięki czemu możesz w projekcie umieścić dowolne elementy graficzne takie jak grafiki, zdjęcia, logotypy.

Nie drukujemy farbami metalicznymi ani innymi specjalnymi spoza przestrzeni kolorystycznej CMYK dlatego wszystkie kolory RGB lub Pantone zamień na CMYK.

Przy czarnych tłach, w celu uzyskania najwyższej jakości druku, zalecamy użycie tylko koloru czarnego (100% K). Maksymalne nafarbienie dla druku czarnych apli to: 50% C, 40% M, 40% Y, 100% K.

Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów, a nie tylko z czarnego).

Projekt nie powinien zawierać osadzonych profili kolorystycznych.

Teksty

Wszystkie teksty zamień ma krzywe

Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów, a nie tylko z czarnego).

Spady

Spad jest to obszar, który wykracza poza format netto (format końcowy produktu) o określoną wielkość. Stosuje się go po to aby, po obcięciu produktu do końcowego formatu, na krawędziach nie pojawiły się białe niezadrukowane obszary co nie wygląda ładnie i występuje gdy docina się  wydrukowane projekty, które zostały przygotowane bez wymaganych spadów.

Jeżeli grafika lub zdjęcie na projekcie dochodzi do krawędzi strony to należy je przedłużyć o wymaganą wartość.

Plik powinien być ze spadami nawet jeżeli projekt nie zawiera tła ani elementów stykających się z krawędzią. Spady wynoszą po 3 mm z każdej strony. Jeżeli końcowy format netto to 100×150 mm to plik przesłany do druku powinien mieć format brutto 106×156 mm.

Nie umieszczaj zbyt blisko linii cięcia istotnych elementów (teksty, logo itp.), bezpieczna odległość to 3 mm dla formatu netto

Pasery

Prosimy nie umieszczać w projektach żadnych znaczników ciecia ani paserów.

Hotstamping

Projekt matrycy do tłoczenia powinien być przygotowany w formacie wektorowym, jako 100% czarnego koloru, na osobnej warstwie lub w osobnym pliku.