Project Description

Dyplomy, Certyfikaty

Wzór 1

Nowoczesny szablon który można wykorzystać do stworzenia własnego certyfikatu lub dyplomu. Zamiast napisu „CERTYFIKAT” można wpisać „Dyplom” lub „Podziękowanie” aby otrzymać wybrany rodzaj dokumentu.

W prezentowanym wzorze można:

  • Wstawić własny, dowolny tekst
  • Zmienić wielkość i rodzaj użytych fontów
    Zmienić kolorystykę dowolnie wybranych elementów
  • Wstawić własne logo lub grafikę
  • Wstawić skan podpisu
  • Wykonać personalizację polegającą na wpisaniu imienia i nazwiska osoby wyróżnionej

Wprowadzanie zmian jest odpłatne.